Les om trygg kinoopplevelse

Når Åmot kino åpner dørene etter åtte uker, skal det være helt trygt for publikum

Vi har åpnet for salg av 50 plasser i Storsalen, og 25 plasser i Veslesalen. På bildene ser en hvor de er plassert i salen. Kohorter(grupper) på max 5. Ettersom det blir salg, låses de gjenstående plassene i kohorten

Kinobetjentene gjør rent mellom hver forestilling, og vi har markert opp områder for å holde avstand. Plexiglass i luka og antibac forskjellige steder i lokalet.

1/2 pris på alle filmer fram til 16 mai, og 2-fof-1-pris på de fleste kioskvarer!

Har du ellers noen grunn til IKKE å gå på kino?

 

Smittevernregler  «myk åpning» Åmot kino
For å kunne fungere effektivt mens restriksjoner fortsatt er på plass i hele Europa, vil kinooperatører og deres nasjonale foreninger forventes å utvikle helse- og sikkerhetsretningslinjer som skal brukes til den daglige driften i overskuelig fremtid.

Utarbeidelsen av slike retningslinjer bør gjøres i samarbeid eller under veiledning av relevante offentlige myndigheter. Ideelt sett bør disse retningslinjene på nasjonalt nivå tjene som industristandarder som skal overholdes av alle operatører, for å sikre konsistens på tvers av ett territorium. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding fra Helsevernmyndigheter og fra Kulturdepartementet slik at tiltakene kan gjøres enda bedre og sikre en forsvarlig åpning av landets kinoer. En del kinoer hadde begynt med slike tiltak uken før nedstengningen var et faktum den 12 mars.

Åmot Kino er med på den nasjonale åpningen 7. mai med begrensning på antall i sal og godkjente smittevernrutiner.

Nedenfor er en liste over tiltak som kinoen vil gjennomføre

Informasjonstiltak 
Åmot kino skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å gå på kino. (Plakater eller annet informasjonsmateriell med generelle smittevernråd, informasjon om hvordan virksomheten tilrettelegger for å redusere smitterisikoen.

Billettkjøp både på nett og over skranke, men kun kortbetaling.

Informasjonsplakat om prosedyrer og anbefalt adferd hos publikum.

  • Informasjon om maks antall gjester 50 i Storsalen 25 i Veslesalen
  • Klistremerker med avstand på gulv i kiosk ved kassene.

Kinoen skal ikke ta imot gjester som har symptomer på luftveisinfeksjon. Heller ikke annen tegn til sykdom

Kinoene skal sørge for at alle ansatte er kjent med innholdet i bransjestandarden og anbefalte smitteverntiltak.

Sosial avstand i fellesområder:
Markeringer på gulv med avstand for køhåndtering ved kassene.

Kun kort/kontaktløs betaling, ingen kontanter

Ekstra hygiene tiltak knyttet til smågodt og popcorn, på samme måte som i dagligvare. Antibac på begge steder.  Overholde sosial avstand mellom ansatte også utenom perioder med kunder i salene.

Det skal kunne holdes minst 2 meter avstand mellom hver kunde. Dette gjelder fellesrom og i kinosalene. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre. 

Oppstartstider mellom filmer i kinoer med flere saler spres så man unngår kø før oppstart, både i kasse og ved innslipp.

 Sosial avstand i kinosalene:
Selge maks antall plasser som tilsvarer sosial avstand mellom kundene, 50 plasser i Storsalen, 25 plasser i Veslesalen.

Skilting om maks kapasitet i salene. Det selges nummererte billetter til de plassene som er markert i kohorter (grupper max 5) ovenfor. Ved salg i en av kohortene, skal det ikke foretas ytterligere salg i samme kohort.

Betjeningen påser at smittevernreglementet overholdes mht sosial distansering med max 5 fra nære relasjoner og 2 meter til andre.

Minimum 30 minutter til renhold i salene mellom forestillinger.

 Ansatte:
Hygiene/Renhold:

Ansatte skal utføre håndhygiene før og mellom hver kundekontakt.  Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Ansatte skal ikke bruke klokker, ringer og andre håndsmykker.

Ansatte skal ha kortklipte negler (< 2 mm) og bør ikke ha neglelakk, kunstige negler e.l.

Det skal kunne holdes minst 2 meter avstand mellom hver ansatt. Dette gjelder arbeidslokale og pauserom for ansatte. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre. 

Ansatte skal behandle kun én kunde av gangen og må avslutte behandlingen av én kunde før mottak av ny kunde.

Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb.  

Ansatte skal forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatt som har blitt syk på jobb bør ikke dra hjem med kollektivtransport. Ansatte som er i hjemme-karantene eller hjemme-isolering skal ikke gå på jobb.

Kinoen skal medvirke til kommunelegens smittevernarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19 ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte.  

Håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt begrenses i den grad det er mulig, dette omfatter også nær ansikt-til-ansikt-kontakt. 

Ansatte skal unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes. Dersom papir ikke er tilgjengelig anbefales å hoste eller nyse i albuekroken. Utfør håndhygiene umiddelbart etter hosting og nysing. 

Begrens opphold av flere ansatte?samtidig i felles spiserom.

Hold avstand til kolleger under arbeid, i møter og pauser. 

Rengjøring
Daglig god, generell rengjøring av hele kinoen (saler, lobby, ansatte-områder, lager, toaletter, etc.).  Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes, Klorin anbefales på glatte overflater. Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig. Avfallskurver bør tømmes regelmessig (bruk hansker). Det skal foreligge rutiner for dokumentasjon av når rengjøring sist ble gjennomført. Dette ansvaret ligger på eiendom.

Kinopersonalet skal rengjøre følgende;

I kinosalene skal følgende vaskes mellom hver forestilling: Armlener, Håndløper, hodestøtte, håndtak, håndløpere,  bord, brukte barnesete,. ev. andre steder det er naturlig å benytte hendene.

Lokale renholdsplaner vi bli gjennomgått med de ansatte med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger.

Billettør rengjør kontaktflater, betalingssterminal , brusskap, popkornskap, bord og stoler i kafeen mellom hver film.

Vi har håndsprit plasser over alt i fellesområder.

Plexiglass mellom ansatte og kundene i kassen.

Vi stenger ned saler der man vet det har vært smittede og desinfisere salene.

Kunder - Hygiene
Håndhygiene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten. 

Det skal være tilgjengelig engangs papirhåndklær ved håndvask for både ansatte og kunder.

Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l.  rengjøres  en gang daglig, og det går over alle berøringsflater mellom hver film.

Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres skal rengjøres hyppig, flere ganger daglig, mellom hver film.  Det skal dokumenteres når rengjøring sist ble gjennomført, har hengt opp lister som det må kvitteres for.

Dersom det ikke finnes muligheter for håndvask er alkoholbasert desinfeksjon et godt alternativ. Viruset er følsomt for alkohol, men det er viktig å merke seg at alkoholbaserte desinfeksjonssmidler er lite effektive ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

 

Rena 8. mai 2020

Yngve Sekkelsten
Kinosjef/kulturhusleder

Dato Plass Pris
søn 24.mai 16:30 Kulturhuset Åpent arr.
ons 27.mai 19:30 Kulturhuset Åpent arrangement  
lør 30.mai 17:30 Kulturhuset Åpent arrangement  
søn 31.mai 16:30 Kulturhuset Åpent arrangement  
Oppdatert: 24.mai 2016
Meny Lukk