Foredrag - Åmots geologi ved prof. Johan Petter Nystuen

Trodde du geologi var et tørt og kjedelig fagområde? Ikke etter å ha hørt Johan Petter ... Åpent foredrag om geologi

Åmots landskap er preget av de store dalførene langs Glomma, Rena, Slemma og Osa, med tverrelver, og Osensjøen. Innlandsisen og smeltevannselvene la igjen morenejord og grus- og sandterrasser som har vært med å bestemme vegetasjonsbildet i Åmot.

De tidligste gardene i Åmot ble anlagt på kalkrik morenejord eller på sandjord langs Glomma. Allerede de første innbyggerne i steinalderen tok i bruk lokale geologiske ressurser, og åmotingene har vært flinke til dette også i senere tid.


Dette kan gi oss kunnskap ikke bare om stein, men også om hvor ville vekster vokser best.

Arr:
Åmot folkebibliotek, Åmot Bygdekvinnelag og Åmot Historielag 

Dato Plass Pris
man 18.nov 18:00 Veslesalen Åpent arrangement  
Oppdatert: 24.mai 2016
Meny Lukk